52013SC0254

Vázolja fel a malária plazmodium szerkezetét, Plasmodium Stock vektorok, Plasmodium Jogdíjmentes illusztrációk | Depositphotos®

Kézsmárki István A malária magneto-optikai diagnózisa A kutatási téma néhány soros bemutatása A malária még napjainkban vázolja fel a malária plazmodium szerkezetét a Föld egyik legtöbb halálos áldozatot követelő fertőző betegsége annak ellenére, hogy megfelelő gyógyszeres kezeléssel szinte minden esetben gyógyítható lenne.

Playing with space and light - Olafur Eliasson

A sikeres gyógyítás kulcsa ugyanakkor a korai és pontos diagnózis, ami a legsúlyosabban érintett fejlődő országokban sokszor nem elérhető a szakmai vagy anyagi erőforrások hiánya miatt. Kutatási munkám legfőbb célja egy olyan, mágneses és optikai elven működő eszköz kifejlesztése, ami alkalmas a malária érzékeny, de olcsón kivitelezhető diagnosztizálására. Csoportunk kutatási profilja  a magneto-optikai spektroszkópia eszköztárának  alkalmazása a legújabb anyagcsaládok egzotikus mágneses és optikai tulajdonságainak  feltárására, valamint biológiai  célú alkalmazásokra.

A maláriadiagnosztikai berendezés  fejlesztését itt kezdtük el, a sejtkultúrás teszteléseket a portugál IMM  és az ausztrál UWA  sejtlaboratóriumában végeztem.

EUR-Lex - SC - HU

A kutatás történetének, tágabb kontextusának bemutatása A maláriafertőzés  a Föld, népességének közelítőleg felét érintő, súlyos emberi és anyag áldozatokat követelő egészségügyi problémája még napjainkban is. A WHO adatai  szerint ben a regisztrált megbetegedések száma millió, a halálos áldozatoké pedig ezer volt. Ennek megfelelően a malária elleni küzdelem a WHO egy kiemelt stratégiai területe. A ben elfogadott tervezet  egyik legfontosabb célkitűzése a megelőzési  programok, valamint gyógyszer-  és vakcinafejlesztés  támogatása mellett [ 1 ], a diagnosztika teljes körű elérhetőségének biztosítása a legszegényebb és leginkább fenyegetett területeken.

A javaslat az Európai Unió működéséről szóló szerződés Az EDCTP eddigi eredményeinek ellenére a szegénységgel összefüggő betegségek társadalmi és gazdasági terhei továbbra is fennállnak és hátráltatják a fejlődő országok, különösen a szubszaharai afrikai országok fenntartható fejlődését. Hiányoznak a szegénységgel összefüggő betegségeket érintő hatékony orvosi beavatkozások A szegénységgel összefüggő betegségek súlyosan negatív egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatásokkal járnak.

Ennek kulcsa ugyanakkor egy olyan költséghatékony, szakértelmet nem igénylő és automatizálható eljárás kifejlesztése, amelynek segítségével a betegség érzékenyen, de olcsón kimutatható. A ma elterjedt diagnosztikai módszerek  ugyanis vagy szakképzett munkaerőt igényelnek mikroszkópos vizsgálatvagy egységáruk túl magas diagnosztikai gyorstesztek  - RDT.

A Föld malária sújtotta területei WHO Kutatócsoportunkkal egy olyan eljárás megvalósíthatóságát vizsgáljuk, amely tisztán fizikai detektálási elven költséges biokémiai reagensek nélkül képes kimutatni a kórokozók jelenlétét a fertőzött vérmintában a betegség melléktermékén, a maláriapigmenten   hemozoin keresztül.

A maláriapigment az összetett lefolyású  maláriafertőzés ún.

  • Plasmodium Stock vektorok, Plasmodium Jogdíjmentes illusztrációk | Depositphotos®
  • Bakteriális fertőzések
  • Pasziánsz becsületbeli hívás
  • Pinworm női tojás női pinworms
  • Szathmáry Eörs : cím később április
  • Pinworms gyermekeknél, mint gyógyszerek kezelésére
  • Крик юных птенцов чуточку похож на плач младенца.
  • Platyhelminthes emésztőrendszer típusú

Mindemellett különleges mágneses és optikai tulajdonságokkal rendelkezik [ 3 ], így ideális diagnosztikai célpontnak bizonyul. Biomarkerként való alkalmazását több tanulmány is felvetette az utóbbi években. A malária fertőzés életciklusai.

vázolja fel a malária plazmodium szerkezetét a parazita átvihető útja a gazdaszervezetbe

Jobbra: hemozoin termelődés a paraziták emésztővakuólumában elektronmikroszkópos felvétel. A kutatás célja, a megválaszolandó kérdések A hemozoin mágneses optikai detektálásának lehetőségét először laboratóriumi szintű berendezéseken vizsgáltam. A hordozható, olcsóbb műszer optimális fizikai paramétereinek meghatározásához mágneses tér nagysága, alkalmazott lézer hullámhossza először a hemozoin optikai és mágneses anizotrópiáját  tanulmányoztam [ A ].

A mágnesezettség és optikai spektroszkópiai mérések tapasztalatai alapján kollégáimmal megépítettük a berendezés hordozható prototípusát, majd annak minősítésébe kezdtünk. A minősítés során a legegyszerűbb modelltől a valós terepi tesztek felé haladva a tervezett lépések a következők voltak: i   Validálás szintetikus hemozoin kristályok szuszpenziójával vérben [ A ] ii hogyan lehet megérteni, hogy nincs több féreg biológiai mintán, sejttenyészetekből származó fertőzött véren [ B ] iii   Mérés biológiai mintán, élő, fertőzött egértől származó véren [ C ] A minősítés utolsó lépése, melyet a közeljövőben tervezünk megvalósítani: iv Validálás terepi diagnózissalfertőzött betegek véréből A műszerfejlesztés mellett a maláriakutatás egyéb területein is hasznos, új eredmények elérését tűztük ki célul.

A maláriapigment fizikai tulajdonságainak beható feltérképezése már a fejlesztés hozadékaként megvalósult [ A ].

vázolja fel a malária plazmodium szerkezetét szag gyógymódok fórum

A berendezés továbbá gyors és költséghatékony alternatívát kínál maláriagyógyszer-hatékonyság tesztelésre [ B ]. Ezen kívül módszerünkkel pontosan mérhető a hemozoin felhalmozódási és kiürülési rátája a fertőzés során, ami szintén komoly érdeklődésre tarthat számot [ 9 ].

vázolja fel a malária plazmodium szerkezetét enterobiasis leírás

Ennek megfelelően nagy volumenű gyógyszertesztek elvégzése, valamint a hemozoinkinetikát érintő alapkutatás is későbbi céljaink között szerepel. Módszerek A hemozoin mágneses alapú detektálását az teszi lehetővé, hogy a kristály alapegységét képező porphyrin  gyűrűk központjában lévő vasion magas vegyértékű, paramágnesesazaz mágnesezhető állapotba kerül, szemben a vérben természetesen előforduló diamágneses  állapotú vassal.

Hemozoin kristályok morfológiája elektronmikroszkópos felvételen balés kristályszerkezete középen.

52013SC0254

A kristály elemi cellája egy két porphyrin gyűrűből jobb álló dimer. A kristályok alacsony szimmetriájának  következtében fellépő lineáris dikroizmus ,— azaz a kristályra bocsátott fény polarizációs  irányától függő transzmisszió — ad módot a kristályok optikai azonosítására a vérben. Ahhoz, hogy a vérmintában lévő összes kristály hatása egymást erősítve adódjon össze, a kristályok optikai főtengelyeinek azonos irányban kell állnia.

A kristályok rendezésére azok mágneses anizotrópiája  biztosít lehetőséget, mely révén külső mágneses tér hatására egy irányba fordulnak. A mágnesesen rendezett kristályokra bocsátott, a mágneses térrel párhuzamosan, illetve arra merőlegesen polarizált lézerfény transzmittált intenzitása között a kristályok lineáris dikroizmusa miatt különbség lép fel.

Következő előadás:

A különbségi intenzitás arányos a vérben felhalmozódott maláriapigment kristályok mennyiségével, így a betegség előrehaladása számszerűsíthető. A hemozoin magneto-optikai detektálási elvének egyszerű szemléltetése. A betegség korai stádiumában történő kimutatásához a maláriapigment rendkívül érzékeny detektálása szükséges. Ezért a berendezés megvalósításánál modulációs méréstechnikát  célszerű alkalmazni. A fent vázolt mérési alapelvet más kutatócsoportok is felvetették [6], de a mágneses tér modulációjából eredően az általuk épített berendezés  túlságosan költséges és nagyméretű volt ahhoz, hogy a klinikai gyakorlatban elterjedhessen.

Az általunk kifejlesztett forgómágneses diagnosztikai berendezés RMOD működésének alapja, hogy a mágneses tér erőssége helyett annak irányát változtatjuk. Ezt egy speciális, állandó mágnesekből álló gyűrű ún. Halbach-elrendezés forgatásával valósítottuk meg. A mágneses tér forgását követve a vérmintában lévő maláriapigment kristályok is forognak. A mintán átbocsátott polarizált lézerfény függőleges és vízszintes polarizációjú komponense — a kristályok aktuális irányának változása miatt — egymással ellentétes fázisban váltakozó intenzitással jut át.

Egy Wollaston-prizma  segítségével térben elválasztjuk egymástól a két polarizációs komponenst, és a kettő közti intenzitás  különbséget  egy ún. A forgómágneses maláriadiagnosztikai berendezés RMOD működési elve.

Ma Tamás napja van.

Az így megvalósított eljárás nagy pontosságú mérést tesz lehetővé, amely révén akár a teljes fényintenzitás egy milliomod részének megfelelő változás is érzékelhető, így 1 ml vérben akár 10 pg hemozoin is kimutatható [ A ].

Emellett a berendezés olcsó, könnyen hozzáférhető optikai elemeket, egy hagyományos lézerdiódátvalamint egy állandó vázolja fel a malária plazmodium szerkezetét  tartalmaz, ezáltal a gyártási költség elegendően alacsony lehet ahhoz, hogy a ma alkalmazott diagnosztikai módszerek egy alternatívájaként léphessen fel.

vázolja fel a malária plazmodium szerkezetét gyógynövény készítmények férgek ellen